Programma 2018

08.30 Ontvangst en registratie bezoekers

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands.


Olwen Willems
09.10 Podium 3 Verwelkoming door Olwen Willems, Congresontwikkelaar, CKC Seminars
Olwen Willems

Congresontwikkelaar, CKC Seminars


Marc Otto
09.15 Podium 3 Opening door dagvoorzitter Marc Otto
Marc Otto

Voorzitter College van Bestuur, LMC Voortgezet Onderwijs Rotterdam


Richard van Hooijdonk
09.30 Podium 3 Keynote Welcome to the future

Het onderwijs van de toekomst bepaalt hoe de wereld van morgen eruit ziet. De werknemer van de toekomst heeft nieuwe skills nodig: 21st century skills. Dus moet onderwijs hen hierop voorbereiden. Het internet maakt leren overal mogelijk. Iedereen wordt slim. Robots staan voor de klas en we beleven de tijd van de Romeinen met virtual reality. ‘Peer-to-peer’ leren met studenten uit China. Iedere dag spannend onderwijs.

De financial zal mee moeten bewegen en tegemoet moeten komen aan de razendsnelle groei in de mogelijkheden (en gevaren) van digitalisering en robotisering. Hoe ziet de wereld eruit als ‘dingen’ gaan betalen, algoritmes adviseren en blockchain administreert? Wat wordt het businessmodel als risico voorspelbaar is? Hoe ziet de financial van de toekomst eruit?

Richard van Hooijdonk neemt ons mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen..

Richard van Hooijdonk

Trendwatcher en Futurist


Toine Janssen
10.15 Podium 3 Keynote Investeren in onderwijs vergt meer dan alleen een betere bekostiging

Vakbonden klagen over geld op de plank van schoolbesturen, leraren zuchten onder werkdruk, ouders zien plofklassen groeien, politici wijzen vertwijfeld naar het zwarte gat waarin al het extra geld voor het (basis)onderwijs verdwijnt en veel besturen zien tegelijkertijd kosten stijgen en inkomsten dalen. Dit alles valt te herleiden tot één onderliggende oorzaak: een tekortschietende bekostiging van het basisonderwijs. De tering naar de nering zetten als oplossing is niet bepaald sfeerverhogend en stimuleert niet. Onder het motto “armoede maakt inventief” wordt een pleidooi gehouden om onderwijs anders te organiseren. Als Haarlemmerolie tegen de kwalen van een achterblijvende onderwijsbekostiging.

Toine Janssen

Lid College van bestuur, Conexus


11.00 Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

11.30 Praktijkcases A1 - A2 - A3

Teun van Essen
Podium voor kunst A1 - Is de blockchaintechnologie ook toepasbaar binnen het onderwijs?

Nederland is één van de voorlopers als het gaat om de toepassing van nieuwe technologieën die de basis vormen van de vierde industriële revolutie. Teun van Essen van Advisie neemt u mee door de tijd en schetst de toepasbaarheid van scenario’s van een nieuwe techniek; de blockchain in het onderwijs. Wat betekent dit voor de tijdig- en volledigheid van onderwijsinformatie als de tussenkomst van een ‘centrale autoriteit’ zoals het Ministerie van Onderwijs of DUO wegvalt? Laat je inspireren en volg de sessie van Advisie.

Teun van Essen

Business Unit Manager, Advisie Business Solutions

Aangeboden door Advisie Business Solutions

Jan Willem Meinsma
Podium 3 A2 - Geeft scenarioplanning handvaten in de control? volgeboekt

De wereld verandert, maar waar heen weten we niet. Als controller werken met één strategie is niet aan te bevelen. Soms besluiten bestuurders een scenario studie te doen. Zo ook de hogeschool Windesheim en de VO-raad. Welke rol kan een controller of een verantwoordelijke bestuurder spelen in een dergelijke studie en wat te doen met de resultaten? Aan de hand van een concreet voorbeeld wordt het proces van een scenario studie toegelicht met implicaties voor de planning & control. Hoe het zou kunnen en hoe makkelijk het weer uit de aandacht verdwenen is met alle risico’s van dien.

Jan Willem Meinsma

Raad van bestuur, CVO Rotterdam e.o.


Sijbrand Dijkstra Anke van der Meer
Boardroom A3 - Digitale Onderwijsontwikkeling doe je samen!

Van centraliseren naar decentraliseren weer terug naar centraliseren. We kennen de golfbeweging. In deze sessie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden vertelt, hoe dit nu binnen Stichting Ambion samen met de scholen wordt vormgegeven. De praktijkvoorbeelden richten zich op;
• Digitale onderwijsontwikkeling vanuit het eigen experimenteercentrum
• Breinleren met behulp van virtual reality
• Transitie van de gehele organisatie naar het Apple ecosysteem
• Scrummen voor 21st Century Skills door te DOENKEN (=doen en denken tegelijk)
Van ieder project wordt ook op hoofdlijnen de financiële kant belicht.

Sijbrand Dijkstra

ICT & Onderwijsontwikkeling, Onderwijsgroep Primus/Scholennetwerk De Basis

Anke van der Meer

Groepsleerkracht en I-Coach, Ambion


12.10 Wisselen van zaal
 

12.15 Praktijkgerichte workshops B1 - B2 - B3

Ron Stoks MSc QC
Podium 3 B1 - Relatie centraal/decentraal in het kader van integraal management volgeboekt

Een schoolorganisatie bestaat over het algemeen uit een centraal bestuur met bijbehorende diensten en scholen die relatief zelfstandig opereren. De mate van zelfstandigheid varieert per schoolbestuur. De verhouding tussen de centrale organisatie en de scholen staat regelmatig onder spanning. Hierbij gaat het om beleid en uitvoering, afstand van de werkvloer, de mate waarin het centrale bestuur het beleid bepaalt en de mate waarin scholen de vrijheid hebben om eigen beleid te maken. De workshop behandelt dilemma’s in de relatie centraal / decentraal en we geven een toelichting op gereedschappen op het financiële vlak (management control tools) die deze verhouding structureren.

Ron Stoks MSc QC

Business Controller, Quadraam Gelderse Onderwijs Groep

Aangeboden door Datapas

Sebastiaan Baauw
Boardroom B2 - IKC’s – succesvol samenwerken

Tijdens deze workshop gaan we in op de zaken die spelen bij een (financiële) samenwerking in een IKC. We behandelen de verschillende vormen van samenwerking, zoals de Onderwijs organisatie en de zelfstandige Kinderopvang organisatie onder 1 dak, de eigen kinderopvang organisatie binnen de onderwijsstichting onder één dak, maar ook de lichtere vormen van samenwerken die niet onder één dak plaatsvinden. Hierbij gaat het juist niet over de onmogelijkheden die de wetgeving met zich mee brengt, maar de mogelijkheden die binnen de bestaande wet- en regelgeving tot praktische oplossingen leiden. Het samenwerken (uitlenen van personeel), het opstellen van een gezamenlijke begroting en een sluitende businesscase. Daarnaast gaan we ook in op de verschillen in rapportages en van (financiële) verantwoordelijkheden. Sebastiaan neemt je mee in de praktijk van vandaag.

Sebastiaan Baauw

Partner, Innovatie nul13

Aangeboden door Merces

Pieter Keestra Robert van den Berg
Podium voor kunst B3 - Elektronisch factureren is verplicht voor het onderwijs vanaf april 2019. Wat zijn de gevolgen voor u?

Bent u al op de hoogte van de voordelen van elektronisch factureren? En bent u al voorbereid voor de wettelijke verplichting?

In de Aanbestedingswet is vastgelegd dat vanaf 18 april 2019 alle aanbestedingsplichtige organisaties – dus ook het onderwijs – elektronische facturen (e-facturen) moeten kunnen ontvangen en verwerken. Dat betekent dat uw leveranciers vanaf dat moment het recht hebben om een factuur elektronisch aan u aan te bieden. U dient die factuur dan te kunnen ontvangen en verwerken. Om dat te realiseren, moeten veel organisaties nog stappen ondernemen.

Een e-factuur is een digitaal bestand (maar géén pdf!) dat vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch kan worden verwerkt in het andere systeem. E-factureren biedt grote voordelen, zoals gemak, besparingen en het voorkomen van fouten.

Deze workshop gaat in op vragen als:
• Wat is e-factureren en wat zijn de voordelen hiervan voor uw organisatie?
• Wat houdt de verplichting tot e-factureren precies in? Waarom is de verplichting vanuit EU-regelgeving en de Aanbestedingswet opgelegd en wat is de grotere visie hierachter?
• Hoe ziet uw software landschap eruit en hoe grijpt e-factureren in op uw bestaande softwarelandschap?
• Welke implementatiescenario’s zijn er: wilt u voldoen aan de minimale eisen van de regelgeving (comply) of wilt u verdergaan en de kansen die e-factureren biedt benutten?
• Hoe ziet het traject na de implementatie eruit? Hoe gaat u uw leveranciers stimuleren aan u e-facturen te sturen?

Pieter Keestra

Senior Communicatiespecialist, PIANOo programmabureau e-factureren, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Robert van den Berg

Senior Adviseur Financiën, PIANOo programmabureau e-factureren, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


12.55 Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

Marc Otto
13.55 Podium 3 Opening middagprogramma door dagvoorzitter
Marc Otto

Voorzitter College van Bestuur, LMC Voortgezet Onderwijs Rotterdam


Sjef Drummen
14.00 Podium 3 Keynote Finance in school

Het huidige onderwijsbestel is, zeker op financieel gebied, één van de meest geldverslindende en economisch minst effectieve instellingen van Nederland. Het kan niet alleen veel goedkoper door een andere organisatievorm. Nee ook de ‘reparatiekosten’ die het huidige bestel jaarlijks zelf veroorzaakt zijn van epische omvang.

In Roermond heeft men dit bestaande model helemaal verlaten. Sjef Drummen medegrondlegger van deze nieuwe vorm Agora legt uit hoe ze dit al vijf jaar doen. Niet alleen de penningmeester, nee ook leerlingen, ouders, Agoriaanse meesters, de wetenschap en de inspectie zijn enthousiast. Prof. Jan Rotmans (Erasmus Universiteit Rotterdam) zegt dat we niet leven in een wereld van verandering, maar in een verandering van wereld. Een wereld van andere paradigma’s. Agora is een voorbeeld van die andere wereld, waar iedereen morgen mee kan beginnen.

Sjef Drummen

Onderwijskunstenaar, Directielid en co-founder Niekée en Agora onderwijs


14.45 Wisselen van zaal
 

14.50 Praktijkcases C1 - C2 - C3

Rob Vos
Podium voor kunst C1 - Big Data, daar moet je iets mee!

Big Data is HOT. Je moet er al van gehoord hebben en eigenlijk ook al iets mee gedaan hebben. Toch? Big Data, of ook wel het verwerken van grote hoeveelheden data, kan immers informatie opleveren. Informatie over prestaties, studievoortgang of gedrag. Wij onderzochten bijvoorbeeld of uitval te voorspellen is. Big Data, moet je daar iets mee?

Rob Vos

Manager Informatisering & Automatisering, ROC Deltion College Zwolle


Didier Dohmen
Podium 3 C2 - Wat heb jij gemerkt van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018?

De nieuwe Europese regelgeving die met ingang van 25 mei 2018 in werking is getreden, gaat over beveiliging en beheer van persoonlijke gegevens, ook wel AVG of GDPR genoemd. Wat zijn de gevolgen van deze regelgeving voor jullie als financials in het onderwijs? Plat gezegd zijn er een paar vragen die ik zou willen beantwoorden met jullie:
– Hebben jullie al van alle ouders en leerlingen toestemming om een breed scala van gegevens te gebruiken voor jullie onderwijsprocessen?
– Hebben jullie al toestemming voor het gebruik van leerlinggegevens?
– Hebben jullie al toestemming van alle leerlingen onder de 16 jaar voor het gebruik van digitale diensten door hen?
– Zijn jullie als financials al benoemd als ‘data protection officer’?
– Is de risicoanalyse gericht op omgang met leerling gegevens als gereed?
– Is in jullie workflows ‘privacy by design’ al onderdeel van alle workflows?
– Gaan jullie een boete van € 20 miljoen voorkomen omdat jullie je keurig aan de regels houden?

Didier Dohmen

Bestuurder ad interim Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland en oprichter Financial Care


Luc Salemans
Boardroom C3 - Realiseren van maatschappelijke waarde en de rol van management control systemen daarin volgeboekt

Het sturen van onderwijsorganisaties vereist het laveren tussen meerdere doelstellingen. Het leveren van maatschappelijke waarde door bijvoorbeeld aan te sluiten op de regionale ontwikkelagenda en het doen van innovatief onderzoek worden steeds belangrijker. Niet op de laatste plaats voor de vernieuwing van het onderwijs. Welk management control systeem (MCS) wordt bij onderwijsinstellingen gehanteerd en levert dit een bijdrage in het realiseren van die maatschappelijke waarde? Hoe speelt de controller in op deze nieuwe vragen en zorgt hij/zij voor de juiste ondersteuning in het gesprek tussen bestuur en uitvoering? Kortom wat betekent dit voor de rol van de controller?

Luc Salemans

Research fellow, onderzoekscentrum Business Research Centre (BRC) van het Domein Business, Finance & Law (BFL), Hogeschool Inholland


15.30 Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

Marc Vermeulen
16.00 Podium 3 Keynote We kennen de prijs, maar kennen we ook de waarde van onderwijs?

Een verkenning van de mogelijkheid om een betere balans te zoeken tussen financiële en niet financiële kosten en opbrengsten van onderwijs. Zoeken naar de integratie van onderwijskundige en bedrijfskundige sturing in scholen.

Marc Vermeulen

Hoogleraar Strategie en Innovatie non-profit


Marc Otto
16.45 Podium 3 Afsluiting door dagvoorzitter
Marc Otto

Voorzitter College van Bestuur, LMC Voortgezet Onderwijs Rotterdam


17.00 Uitnodiging voor de netwerkborrel
 

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres Finance in het Onderwijs en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN