Finance in school

Het kan niet alleen veel goedkoper, door een andere organisatievorm, ook de ‘reparatiekosten’ die het huidige bestel jaarlijks zelf veroorzaakt, zijn van epische omvang. In Roermond heeft men dit bestaande model helemaal verlaten. Sjef Drummen medegrondlegger van deze nieuwe vorm “Agora“,  legt uit hoe ze dit al vijf jaar doen. Niet alleen de penningmeester, nee, ook leerlingen, ouders, Agoriaanse meesters, de wetenschap en de inspectie zijn enthousiast.

Prof. Jan Rotmans (Erasmus Universiteit Rotterdam) zegt, dat we niet leven in een wereld van verandering, maar in een verandering van wereld. Een wereld van andere paradigma’s. “Agora” is een voorbeeld van die andere wereld, waar iedereen morgen mee kan beginnen.

Sjef Drummen is onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora-onderwijs. Hij ontwikkelde samen met zijn Co-Founders “Agora”, dit oud-Griekse woord betekent ´plein´ en staat als vernieuwingsschool een radicaal andere manier te vinden om kinderen over de wereld om hen heen te laten leren. Het concept berust op drie pijlers:

1) kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren, de school hoeft dat alleen maar te ondersteunen;

2) leren kan overal plaatsvinden. “De wereld is het plein”;

3) en een school functioneert als een “plein dat verbindt”. Er wordt niet meer gedacht in strikt te onderscheiden domeinen als thuis, straat, school en virtueel.

Sjef Drummen: “We hebben ooit het model gehad, waarbij je alle kennis van de wereld in stukjes hakt. Je noemt het “vakken”. (…) Wij draaien het helemaal om: we gaan de wereld onderzoeken. Doordat leerlingen die wereld onderzoeken komen ze de kennis tegen die nodig is om de wereld te snappen.¨

Deze en andere onderwerpen komen aan bod tijdens Finance in het Onderwijs op 5 juni a.s. in het Spant in Bussum. Marc Vermeulen ( Hoogleraar Strategie en innovatie non-profit), Richard van Hooijdonk (Trendwatcher en Futurist) en Toine Janssen, lid college van bestuur, Conexus) delen ook hun visie.

Het congres Finance in het Onderwijs is een platform voor directie, financiële professionals en bestuurders werkzaam in de onderwijssector. We bespreken de laatste ontwikkelingen en trends binnen het onderwijs, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Voor meer informatie: www.financeinhetonderwijs.nl.

MEER NIEUWS

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres Finance in het Onderwijs en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN