CALL FOR PAPERS

Na zes succesvolle edities van het Jaarcongres Finance in het Onderwijs, vindt op 5 juni 2018 de zevende editie plaats in het Spant in Bussum.

Het congres Finance in het Onderwijs richt zich breed op de portefeuillehouders financiën binnen het onderwijs. Van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van middelbaar beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO).

Tijdens het uitgebreide programma van deze editie, gaan we in op:

Toekomstgericht werken in het onderwijs
De veranderende rol van de financial, van traditioneel naar business partner

Het onderwijs verandert. Nieuwe wet- en regelgeving, teruglopende leerlingenaantallen, fusies & nieuwe samenwerkingen en snelle technologische ontwikkelingen, zorgen voor een onzekere toekomst. De rol van de financial verandert ook. Er wordt meer betrokkenheid verwacht bij de algehele beleidsbepaling voor de organisatie. Er zijn talrijke rapporten over volgeschreven, maar wat betekent dat in de praktijk? Tijdens de plenaire bijdragen, praktijkcases en workshops zoomen we in op de volgende onderwerpen:

 • Digitalisering & robotisering
 • Privacy(-wetgeving) & security
 • Slim omgaan met ICT
 • Blockchain voor financials
 • Big Data
 • Scenarioplanning
 • Planning & Control
 • Nieuw Risicomanagement voor business control
 • Rol van de financial binnen het onderwijs
 • Huisvesting
 • Rijker verantwoorden
 • Richting geven, sturing voor nu en in de toekomst
 • De leerling als full partner

Call for papers
Heeft u een interessant en leerzaam praktijkverhaal of een workshop, toegespitst op Finance in het Onderwijs? Of heeft u een suggestie voor een vernieuwende en actuele praktijkcase, of een praktijkgerichte en interactieve workshop? Dien dan uw suggestie in voor 08 maart a.s.

Voorwaarden:

 • Alléén voorstellen die worden ingediend via het bijgevoegde formulier worden gehonoreerd.
 • Het onderwerp van de presentatie past binnen het thema en heeft echt (actuele) meerwaarde voor de andere deelnemers
 • Lezingen met commerciële doeleinden kunnen niet worden geplaatst. Hiervoor kunt u via de ‘participantenpagina’ informatie opvragen, deelname met stand of lezing (praktijkcase/workshop) behoort tot de mogelijkheden.

Alle voorstellen worden op inhoud, werkvorm en diversiteit beoordeeld. In de week van 19 maart hoort u of het voorstel geaccepteerd is. Wij gaan ervan uit dat u 5 juni de hele dag beschikbaar bent om uw bijdrage (van 40 minuten) te verzorgen.

 • ORGANISATIEGEGEVENS


 • PERSOONSGEGEVENS


 • CALL FOR PAPERS